Ukrainian Bible (from LXX)

Jezik: українська

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2011 Українське Біблійне Товариство, Ukrainian Bible Society