Version Pular Fuuta-Jallon

Jezik: Pular

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2010-Pioneer Bible Translators

© 2010-Traducteurs Pionniers de la Bible